klieshe

 

"Vepra 5"


Vepra 5

 

1948
- Parathënie për vëllimin 5

Referat në aktivin e Partisë në Tiranë mbi analizën dhe konkluzionet e Plenumit XI të KQ të PKSH - 4 tetor 1948

- Rëndësia e letrave të Partisë Bolshevike drejtuar KQ të PKJ
- Plenumi i Beratit dhe rezultatet e tij
pdf
- Situata pas Plenumit të Beratit dhe tezat e Sekretarit të Përgjithshëm të Partisë për revizionimin e këtij
- Marrëdhëniet ekonomike dhe zhvillimi i tyre ndërmjet Jugosllavisë dhe vendit tonë
pdf
- Marrëdhëniet tona me Bashkimin Sovjetik dhe qëndrimi u udhëheqjes jugosllave ndaj këtyre
- Analiza e Plenumit VIII të KQ të PKSH dhe gabimet tona të mëdha
pdf
- Çështja e "fraksionit në kokë të Partisë pdf
- Fjala e mbylljes mbajtur në aktivin e Partisë në Korçë pdf

Raport në Kongresin e PKSH "Mbi punën e KQ dhe detyrat e reja të Partisë" - 8 Nëntor 1948
I

- Gjendja e mjerueshme e popullit gjatë regjimit të Zogut
- Okupacioni fashist italian i vendit tonë
pdf
- Grupet e para komuniste në Shqipëri para formimit të Partisë
- Formimi i PKSH dhe organizimi i Luftës nacional-çlirimtare
pdf
- Konferenca e Pezës dhe zgjerimi i Luftës nacional-çlirimtare
- Konferenca e parë e Vendit e PKSH dhe formimi i Ushtrisë Nacional-Çlirimtare
- Lufta me okupatorin gjerman
- Kongresi i Përmetot dhe Mbledhja e Beratit. Ndërtimi i shtetit të ri të demokracisë popullore dhe lufta për çlirimin e plotë të Shqipërisë
pdf

Raport në Kongresin e PKSH "Mbi punën e KQ dhe detyrat e reja të Partisë" - 8 Nëntor 1948
II

- Ndërtimi i Shqipërisë së Re
- Industria dhe minierat
- Bujqësia
- Blektoria
pdf
- Pyjet
- Detyrat tona në fushën e bujqësisë
- Tregëtia
- Arësimi popullor dhe kultura
pdf
- Shëndetësia
- Forcimi i Pushtetit popullor të këshillave
- Legjislacioni dhe drejtësia
- Ushtria Kombëtare
- Arma e Sigurimit të Shtetit
- Politika e jashtme e Partisë sonë
pdf
- Lufta kundër reaksionit të brendshëm pas çlirimit
- Marrëdhëniet tona me popujt e Jugosllavisë dhe lufta kundër ndërhyrjes së grupit nacionalist të Titos
pdf

Raport në Kongresin e PKSH "Mbi punën e KQ dhe detyrat e reja të Partisë" - 8 Nëntor 1948
III

- Partia - shkatërrimi i punës armiqësore në gjirin e Partisë sonë
pdf
- Partia dhe organizatat e gjera të masave
- Në lidhje me Frontin
- Çështja e luftës së klasave
- Mbi ngritjen ideologjike të Partisë
- Forcimi i mëtejshëm i Partisë
pdf
- Fjala e mbajtur në seancën e mbylljes të Kongresit të parë të Partisë Komuniste të Shqipërisë
- Lënda
pdf