klieshe

 

"Vepra 2 "


Vepra 2

 

Nëntor 1943 - nëntor 1944
- Parathënje për vëllimet 1 dhe 2
- Direktiva të 3 nëntorit 1943 - 3 nëntor 1943
- Letër Komitetit Qarkor të PKSH për Beratin - 5 nëntor 1943
- Letër Komitetit Qarkor të PKSH për Elbasanin - 8 nëntor 1943
- Për rritjen e frymës luftarake - 8 nëntor 1943
- Kritikë Shtabit të Qarkut të Elbasanit - 16 nëntor 1943
pdf
- Mbi situatën luftarake - 21 nëntor 1943
- Mbi qëndrimin e reaksionit e të anglezëve - 22 nëntor 1943
- Mbi gjendjen ushtarake e politike në Pezë e Dibër - 22 nëntor 1943
- Për organizimin e Brigadës II Sulmuese - Nëntor 1943
- Letër drejtuar shokut Nako Spiru - nëntor 1943
- Mbi rritjen e iniciativës së kuadrove - nëntor 1943
- Bashkëpunimi i anglezëve me reaksionin - nëntor 1943
- Lodrat e nazistëve okupatorë - nëntor 1943
pdf
- Mbi rrethimin e Shtabit të Përgjithshëm - 19 dhjetor 1943
- Mbi gjendjen ushtarake në Elbasan - dhjetor 1943
- Gjendja e krijuar nga operacioni i dimrit - shkurt 1944
- Mbi forcimin e partisë në fshat - 2 mars 1944
- Dalja e Shtabit të Përgjithshëm nga rrethimi - mars 1944
- Për kapërcimin e vështirësive - mars 1944
- Mbi pregatitjen e kuadrove ushtarake - 24 mars 1944
- Mbi ruajtjen e unitetit të partisë - 2 prill 1944
- Ruajtja e kuadrove politike e ushtarake - 14 prill 1944
- Mbi mbledhjen e Kongresit I-rë antifashist - 16 prill 1944
- Letër shokut Hysni Kapo - 17 prill 1944
- Detyrat e brigadave në terrenet ku kalojnë - 17 prill 1944
pdf
- Mbi edukimin ideopolitik - 22 prill 1944
- Mbi ngritjen ideologjike në ushtri - 22 prill 1944
- Mbi detyrat e partisë në ushtri - prill 1944
pdf
- Raport në Plenumin I të KQ të PKSH - 15 maj 1944 pdf
- Raport në Kongresin I Antifashist Nacionalçlirimtar - 24 maj 1944
- Urdhër dite i 28 majit 1944
- Urdhër dite i 14 qershorit 1944
- Mbi popullarizimin e Kongresit të Përmetit - 15 qershor 1944
- Mbi forcimin e punës politike në ushtri - 16 qershor 1944
- Kritikë komandës së Brigadës VII Sulmuese - 17 qershor 1944
pdf
- Për forcimin e gjendjes në Brigadën VII Sulmuese - 17 qershor 1944
- Përvjetori i tretë i luftës heroike të URSS-it - 22 qershor 1944
- Kundër ngurimit për të kaluar në veri - 1 korrik 1944
- Përgjigje notës së gjeneralit Uillson - 12 korrik 1944
- Mbi edukimin ideopolitik të kuadrove - 18 korrik 1944
- Nga Kongresi i Përmetit në çlirimin e Shqipërisë - korrik 1944
- Armiqtë e popullit lidhin miqësi të reja - korrik 1944
- Mbi redaktimin e një rezolucioni - 1 gusht 1944
pdf
- Mbi organizimin e seksioneve të ekonomisë - 3 gusht 1944
- Mbi forcimin e punës ideopolitike - 4 gusht 1944
- Fjalimi në Kongresin e I të Rinisë Antifashiste Shqiptare - 8 gusht 1944
- Ndryshime në format organizative të partisë - 17 gusht 1944
- Fjala në mbledhjen e KQ të Rinisë Komuniste të Shqipërisë - 21.8.1944
- Mbi krijimin e Korparmatës I-rë - gusht 1944
- Raport në mbledhjen e II të KANÇ - 20 tetor 1944
pdf
- Deklarata e Qeverisë Demokratike - 23 tetor 1944
- Urdhër për çlirimin e Tiranës - 30 tetor 1944
- Fjalim në Kongresin e I-rë të BGASH - 4 nëntor 1944
- Vendimet e mbledhjes së II-të të KANÇ - nëntor 1944
- "Legaliteti" - organizatë tradhëtare - nëntor 1944
- Urdhër dite i 18 nëntorit 1944
pdf
- Përshëndetje drejtuar popullit të Tiranës - 18 nëntor 1944
- Ushtria jonë Nacional-Çlirimtare - nëntor 1944
- Urdhër dite drejtuar UNÇ me rastin e 28 Nëntorit 1944
- Fjalim ditën e hyrjes së qeverisë në Tiranë - 28 Nëntor 1944
- Lënda
pdf