klieshe

 

Karl Marks - Fridrich Engels
"Manifesti i Partisë Komuniste"

 

Manifesti i Partisë Komuniste

 

Manifesti i Partisë Komuniste  
- Parathënie e botimit gjermanisht të vitit 1872
- Parathënie e botimit rusisht të vitit 1882
- Parathënie e botimit gjermanisht të vitit 1883
- Parathënie e botimit gjermanisht të vitit 1890

Manifesti i Partisë Komuniste
- Borgjezë dhe proletarë I
- Proletarë dhe komunistë II
- Letërsia socialiste dhe komuniste III
- Qëndrimi i komunistëve kundrejt partive të ndryshme opozitare IV
pdf