klieshe

 

"Titistët"

 

Titistët

 

Duke u ngritur mbi armiqësitë e vjetra (Në vend të hyrjes)
Kapitulli i parë -
Nga kontaktet e para - te dyshimet dhe fërkimet e para
pdf
Kapitulli i dytë - Prapaskena e Beratit pdf
Kapitulli i tretë - Agjentura e Titos në veprim pdf
Kapitulli i katër - Te Titoja pdf
Kapitulli i pestë - Ndihma titiste -
zinxhir për skllavërimin ekonomik e politik të Shqipërisë
pdf
Kapitulli i gjashtë -
Titoja hedh për zbatim planin e gllabërimit të Shqipërisë
pdf
Kapitulli i shtatë - Vizita jonë e parë në RP të Bullgarisë pdf
Kapitulli i tetë -
Titistët drejt demaskimit dhe disfatës së pashmangshme
pdf
Kapitulli i nëntë -
Ndarja jonë përfundimtare me Titon dhe titistët
pdf
Kapitulli i dhjetë - Në luftë të hapur me titistët pdf

 

"TITISTËT" është një libër tjetër që botohet në serinë e kujtimeve e të shënimeve historiko-politike të shokut Enver Hoxha. Kjo vepër, e shkruar kryesisht në vitet 1981-1982, përfshin shënime historike, kujtime e analiza të hollësishme të autorit për historinë e marrëdhënieve midis PKSH e PKJ dhe midis shtetit shqiptar e atij jugosllav. Pjersa më e madhe e librit i kushtohet periudhës nga kontaktet e para direkte (1941) gjer në ndarjen përfundimtare të PKSH me Titon e titistët (1948). Në vepër një vend të rëndësishëm zë edhe lufta e PPSH për zbulimin dhe për shpartallimin e veprimtarisë së pandërprerë antimarksiste e antishqiptare të udhëheqjes titiste e të agjentëve të saj, në periudhën nga viti 1949 dhe gjer në ditët e sotme.

Libri "Titistët" botohet në gjuhën shqipe e në disa gjuhë të tjera. Referencat e shënimet në fund të faqeve janë të institucionit botues.