klieshe

 

"Shqipëria - Njohuri të përgjithshme"

 

Shqipëria - Njohuri të përgjithshme

 

1. Pozita gjeografike pdf
2. Vështrimi historik pdf
3. Organizimi shtetëror dhe kushtetuta pdf
4. Ndarja administrative pdf
5. Ekonomia popullore - industria pdf
6. Bujqësia; Elektrifikimi i fshatit; Transporti; Tregëtia e jashtme; Politika e çmimeve; Raporti midis pagave dhe Vend pa asnjë lloj takse pdf
7. Jeta shoqërore pdf
8. Arsim - kulturë - shkencë
Gjuha dhe folklori
pdf
9. Arsim - kulturë - shkencë
Arsimi; Institucionet e arsimit të lartë; Letërsia; dhe Muzika
pdf
10. Arsim - kulturë - shkencë
Artet figurative; Teatri; Shtypi dhe botimet; Lidhja e shkrimtarëve dhe artistëve; Akademia e shkencave; Thesarët e bibliotekës kombëtare; Arkivi i shtetit; Muzeumet; dhe Qytetet muze
pdf