klieshe

 

"Raport në Kongresin e VIII të PPSH"

 

Raport në Kongresin e VIII të PPSH

 

Pjesa e I - Zhvillimi i ekonomisë dhe detyrat e partisë pdf
Pjesa e II - Të forcojmë pareshtur partinë pdf
Pjesa e III -
Detarat e partisë për edukimin komunist të punonjësve
pdf
Pjesa e IV -
Gjendja ndërkombëtare dhe politika e jashtme e RPSSH
pdf
Pjesa e V -
Lufta kundër revizionizmit dhe lëvizja revolucionare e çlirimtare në etapën e sotme
pdf