klieshe

 

"Historia e Shqipërisë" II

 

Historia e Shqipërisë II

 

Hyrje pdf

PJESA E KATËRT

RILINDJA KOMBËTARE SHQIPTARE
(vitet 30-40 të shekullit XIX - 1912)

Kreu I
Lindja e marrëdhënieve kapitaliste në Shqipëri

(shekulli XIX - fillimi i shekullit XX)

1. Trojet shqiptare
2. Lindja e marrëdhënieve kapitaliste në qytet
pdf
Kreu I

3. Depërtimi i marrëdhënieve kapitaliste në fshat
pdf
Kreu II
LËVIZJA KOMBËTARE SHQIPTARE NË VITET 30-70 TË SHEKULLIT XIX


1. Rilindja Kombëtare dhe veçoritë dalluese të saj
2. Fillimet e Lëvizjes Kombëtare
3. Kryengritjet antiosmane në vitet 30-40
pdf
Kreu II

4. Ideologët e parë të Lëvizjes Kombëtare
5. Kundërshtimi i planeve ekspansioniste të shteteve fqinje. Shqipëria dhe Kriza Lindore
pdf
Kreu II

6. Politika grabitqare e Portës së Lartë dhe riacarimi i marrëdhënieve të shqiptarëve me sundimtarët osmanë dhe me shtetet fqinje
7. Kultura kombëtare në vitet 50-70
pdf
Kreu III
LIDHJA SHQIPTARE E PRIZRENIT (1878 - 1881)

1. Kriza Lindore dhe lëvizja shqiptare
2.Themelimi i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit
pdf
Kreu III

3. Mbrojtja e trojeve shqiptare
pdf
Kreu III

4. Lëvizja për autonominë e Shqipërisë
5. Lëvizja kulturore shqiptare
pdf
Kreu III

6. Lufta për realizimin e autonomisë dhe shtypja e Lidhjes së Prizrenit
pdf
Kreu IV
RRITJA E LËVIZJES KOMBËTARE NË SHQIPËRI NË VITET 1882 - 1908

1. Lëvizja Kombëtare Shqiptare në vitet 1882 - 1885
pdf
Kreu IV

2. Ngritja e lëvizjes autonomiste në vitet 1896 - 1897
3. Lidhja Shqiptare e Pejës
4. Pikëpamjet politike të Sami Frashërit dhe Ismail Qemalit më 1899 - 1900
pdf
Kreu IV

6. Organizimi i luftës së armatosur të çetave
pdf
Kreu V
ZHVILLIMI I IDEOLOGJISË DHE I KULTURËS SË RILINDJES KOMBËTARE (vitet 80 të shek. XIX - 1912)


1. Mendimi politiko-shoqëror dhe arsimi
2.Letërsia dhe artet figurative
pdf
Kreu VI
SHPALLJA E PAVARËSISË SË SHQIPËRISË


1. Lëvizja politike - kulturore në vitet 1908 - 1910
pdf
Kreu VI

2. Kryengritja e vitit 1910
3. Kryengritja e vitit 1911
pdf
Kreu VI4. Kryengritja e përgjithshme e vitit 1912
pdf
Kreu VI

5. Shpallja e Pavarësisë së Shqipërisë
pdf
Burimet dhe literatura kryesore pdf
Tabela kronologjike pdf
Treguesi i emrave; Tabela e figurave dhe hartave; Lënda pdf