klieshe

 

"Historia e Shqipërisë III"
Vëllimi i tretë (1912 - 1944)

 

Historia e Shqipërisë

 

Pjesa e pestë:

Lufta e popullit shqiptar për mbrojtjen e pavarësisë dhe
vendosjen e rendit demokratik (1912-1939)
- Parathënie
- Hyrje
pdf
Kreu I:

- Zhvillimi ekonomik dhe shoqëror i Shqipërisë në vitet 1912-1938

pdf
Kreu II
- Shqipëria në vitet e para të jetës së pavarur shtetërore (1912-1914)

1. Organizimi i shtetit shqiptar dhe politika e tij ndaj ushtrive pushtuese
2. Politika antishqiptare e fuqive imperialiste në konferencën e ambasadorëve në Londër
3. Lufta për bashkimin kombëtar
4. Komisionet ndërkombëtare, vendosja e regjimit të Vilhelm Vidit

pdf
Kreu II

5. Lufta kundër shovinizmit grek
6. Kryengritja fshatare e Shqipërisë së mesme
pdf
Kreu III
Lufta e popullit shqiptar për mbrojtjen e pavarësisë dhe tërësisë tokësore të shtetit shqiptar (1914-1921)

1. Shqipëria gjatë luftës së parë botërore
2. Ndikimi i menjëhershëm i revolucionit të madh socialist të tetorit në Shqipëri
3. Gjendja e Shqipërisë në mbarim të luftës
pdf
Kreu III

4. Çështja shqiptare në konferencën e paqes në Paris
5. Kongresi i Lushnjës
6. Lufta e armatosur çlirimtare e Vlorës
7. Lufta kundër ndërhyrjes jugosllave. Marrëdhëniet ndërkombëtare të Shqipërisë

pdf
Kreu IV
Revolucioni demokratik-borgjez i qershorit 1924

1. Lëvizjet e fshatarësisë dhe të klasës punëtore në vitet 1920-1924
2. Lëvizja për demokratizimin e organeve shtetërore në vitet 1921-1923
3. Organizatat demokratike dhe veprimtaria e tyre
4. Rritja e lëvizjes demokratike

pdf
Kreu IV

5. Revolucioni i qershorit 1924
6. Veprimtaria e qeverisë demokratike
pdf
Kreu V
Republika zogiste në vitet 1925 - 1928

1. Vendosja e regjimit zogist
2. Politika antikombëtare e "dyerve të hapura"
3. Qëndresa popullore

pdf
Kreu VI
Monarkia zogiste në periudhën e krizës ekonomike dhe politike të viteve 1929-1935

1. Shqipëria dhe Kriza Ekonomike Botërore
2. Lëvizjet revolucionare në vitet e Krizës ekonomike

pdf

Kreu VII
Forcimi i reaksionit dhe ashpërsimi i luftës klasore. Agresioni fashist kundër Shqipërisë

1. Nënshtrimi i mëtejshëm i monarkisë ndaj Italisë fashiste
2. Ashpërsimi i luftës klasore
3. Lufta ideologjike
4. Forcimi i diktaturës zogiste dhe rritja e rrezikut fashist

pdf

Kreu VII

5. Lufta kundër shfrytëzimit, reaksionit të brendshëm dhe rrezikut fashist
6. Agresioni ashist kundër Shqipërisë dhe qëndresa popullore

pdf

Kreu VIII
Zhvillimi i kulturës në vitet 1912 - 1939

1. Kultura popullore
2. Krijimtaria letrare-artistike
3. Arritjet në lëmin e arsimit, të shkencës dhe të botimeve

pdf
Pjesa e gjashtë:

Lufta Antifashiste Nacionalçlirimtare kundër pushtuesve italianë e gjermanë gjatë Luftës së Dytë Botërore (1939 - 1944)
 

Kreu IX
Qëndresa e popullit shqiptar në vitet e para të pushtimit fashist (Prill 1939 - Nëntor 1941)

1. Masat e para të pushtuesve italianë në Shqipëri
2. Qëndresa popullore antifashiste. Dështimi i planeve të pushtuesit
3. Acarimi i krizës politike në Shqipëri

pdf

Kreu X
Organizimi i luftës kundër pushtuesve italianë nën udhëheqjen e Partisë Komuniste të Shqipërisë (nëntor 1941 - verë 1943)

1. Themelimi i Partisë Komuniste të Shqipërisë
2. Bashkimi i popullit shqiptar në Frontin Nacionalçlirimtar. Zgjerimi i luftës së armatosur
3. Hovi i ri i Lëvizjes Nacionalçlirimtare në Shqipëri

pdf

Kreu XI
Kryengritja e përgjithshme popullore dhe themelimi i shtetit të demokracisë popullore

1. Drejt Kryengritjes së Përgjithshme Popullore (verë 1943 - maj 1944)
2. Pushtimi gjerman në Shqipëri

pdf

Kreu XI

3. Thyerja e mësymjes së përgjithshme armike të dimrit 1943 - 1944
4. Kongresi Antifashist Nacionalçlirimtar i Përmetit

pdf

Kreu XII
Çlirimi i plotë i vendit

1. Thyerje e mësymjes së përgjithshme armike të qershorit 1944
2. Mësymja e përgjithshme e UNÇSH për çlirimin e Shqipërisë
3. Letërsia revolucionare

pdf

Kreu XII

4. Çlirimi i plotë i Shqipërisë
5.Lufta e njësive të Ushtrisë Nacionalçlirimtare përtej kufijve shtetërorë
6. Rëndësia dhe shkaqet e fitores historike të popullit shqiptar

pdf
Burimet dhe literatura kryesore pdf
- Tabela kronologjike
- Indeksi i emrave
- Tabela e figurave
- Tabela e hartave
- Lënda
pdf