klieshe

 

"Ditar 14"


Ditar 14

 

DITAR 14 - për çështje ndërkombëtare (8 gusht 1977 - 1980)
- Shënim
- 8 gusht 1977 - 10 qershor 1978
pdf
- 22 qershor - 31 gusht 1978 pdf
- 22 shtator 1978 - 15 prill 1979 pdf
- 26 prill - 19 qershor 1979 pdf
- 17 korrik -31 dhjetor 1979 pdf
- Janar - 21 shkurt 1980 pdf
- 28 shkurt - qershor 1980 pdf
- 1 korrik - nëntor 1980 pdf
- Treguesi tematik i lëndës
- Treguesi i emrave
- Treguesi gjeografik
- Lënda
pdf