klieshe

 

"Ditar 13"


Ditar 13

 

DITAR 13 - për çështje ndërkombëtare (1980-1981)
- 3 janar - 21 shkurt 1980 pdf
- 22 shkurt - 30 mars 1980 pdf
- 9 prill - 25 korrik 1980 pdf
- Gusht - dhjetor 1980 pdf
- 2 janar - 11 prill 1981 pdf
- 17 prill - 12 maj 1981 pdf
- 13 maj - 5 qershor 1981 pdf
- 5 qershor -2 korrik 1981 pdf
- 2 korrik - 23 nëntor 1981 pdf
- Treguesi tematik i lëndës
- Treguesi i emrave
- Treguesi gjeografik
- Lënda
pdf