klieshe

 

"Ditar 12"


Ditar 12

 

DITAR 12 - për çështje ndërkombëtare (1979)
- Janar 1979 pdf
- 1 shkurt - 13 shkurt 1979 pdf
- 14 shkurt - 22 shkurt 1979 pdf
- 24 shkurt - 17 mars 1979 pdf
- 24 mars - 7 prill 1979 pdf
- 8 prill - 23 prill 1979 pdf
- 24 prill - 15 maj 1979 pdf
- 20 maj - 6 qershor 1979 pdf
- 7 qershor - 21 qershor 1979 pdf
- 23 qershor - 15 korrik 1979 pdf
- 15 korrik - 30 korrik 1979 pdf
- 3 gusht - 14 gusht 1979 pdf
- 14 gusht - 21 shtator 1979 pdf
- 1 tetor - 31 dhjetor 1979 pdf
- Treguesi tematik i lëndës
- Treguesi i emrave
- Treguesi gjeografik
- Lënda
pdf