klieshe

 

"Ditar 11"


Ditar 11

 

DITAR 11 - për çështje ndërkombëtare (Korrik - dhjetor 1978)
- 3 - 24 korrik 1978 pdf
- 28 korrik - 5 gusht 1978 pdf
- 6 gusht - 19 gusht 1978 pdf
- 19 gusht - 31 gusht 1978 pdf
- Shtator 1978 pdf
- Tetor 1978 pdf
- Nëntor 1978 pdf
- 7 dhjetor - 18 dhjetor 1978 pdf
- 21 dhjetor - 31 dhjetor 1978 pdf
- Treguesi tematik i lëndës
- Treguesi i emrave
- Treguesi gjeografik
- Lënda
pdf