klieshe

 

"Ditar 10"


Ditar 10

 

DITAR 10 - për çështje ndërkombëtare (Janar - qershor 1978)
- Janar 1978 pdf
- Shkurt 1978 pdf
- 1 mars - 20 mars 1978 pdf
- 20 mars - 7 prill 1978 pdf
- 7 prill - 29 prill 1978 pdf
- Maj 1978 pdf
- 1 - 16 qershor 1978 pdf
- 16 - 30 qershor 1978 pdf
- Treguesi tematik i lëndës
- Treguesi i emrave
- Treguesi gjeografik
- Lënda
pdf