klieshe

 

"Ditar 09"


Ditar 9

 

DITAR 9 - për çështje ndërkombëtare (1977)
- Janar - shkurt 1977 pdf
- Mars - prill 1977 pdf
- Në vazhdim të tezave të Kongresit të VII-të të PPSH-së - prill 1977 pdf
- Maj - 7 qershor 1977 pdf
- 9 qershor - 12 korrik 1977 pdf
- 12 korrik - 31 korrik 1977 pdf
- 1 gusht - 11 gusht 1977 pdf
- 12 gusht - 31 gusht 1977 pdf
- 1 shtator - 19 shtator 1977 pdf
- 19 shtator - 19 tetor 1977 pdf
- 24 tetor - 30 nëntor 1977 pdf
- 2 dhjetor - 17 dhjetor 1977 pdf
- 18 dhjetor - 31 dhjetor 1977 pdf
- Treguesi tematik i lëndës
- Treguesi i emrave
- Treguesi gjeografik
- Lënda
pdf